Schronisko

Cele schroniska

Celem schroniska jest zapewnienie godnego bytu przebywającym tu zwierzętom:
  • schronienia,
  • karmy,
  • odpowiedniej opieki weterynaryjnej,
  • w razie potrzeby leczenia.
Podstawowym zadaniem schroniska jest znalezienie podopiecznym nowego domu, czyli adopcja.
Kolejnym ważnym celem jest ograniczanie populacji zwierząt domowych: psów i kotów,
których niekontrolowane rozmnażanie prowadzi m. in. do przepełnienia schronisk. Sterylizacja jest jedynym sensownym rozwiązaniem.
Pobocznymi celami schroniska są:
1. Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt, jako dobra narodowego.
2. Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienia im niezbędnych warunków bytowania.
3. Krzewienie wśród społeczeństwa idei umiłowania oraz poszanowania zwierząt.

Regulamin schroniska

 
1. Właścicielem, jednocześnie Kierownikiem Straży obrony praw zwierząt. Schroniska dla bezdomnych zwierząt jest Agnieszka Szpar.
Reprezentuje ona Straż jednoosobowo. Odpowiada za wywiązywanie się z podpisanych umów oraz za przestrzeganie praw zwierząt,
wynikających z Ustawy o ochronie zwierząt.
2. W Schronisku zapewniamy zwierzętom właściwe warunki bytowania oraz opiekę weterynaryjną.
3. Odławiamy, przyjmujemy i przetrzymujemy w Schronisku zwierzęta bezdomne oraz zwierzęta domowe odebrane posiadaczom,
w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. 2003r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania
bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753).
4. Nowoprzybyłe zwierzęta odbywają 15-o dniową kwarantannę.
5. Podejmujemy wszelkie starania dotyczące odnalezienia właścicieli zwierząt, które trafiły do Schroniska, a w szczególności, gdy istnieje
możliwość ich identyfikacji na podstawie tatuaży, mikrochipów i innych oznaczeń posiadanych przez te zwierzęta oraz do pozyskiwania nowych
opiekunów dla zwierząt przebywających w Schronisku.
6. Nie wydaje się zwierząt
• Osobom nietrzeźwym.
• Dzieciom i młodzieży do lat 18-tu, nie będących pod opieką rodziców lub opiekunów.
• Chorych zwierząt, szczennych suk oraz szczeniąt przed ukończeniem 7 tygodnia życia ( z wyjątkiem przypadku, gdy zgłoszą się
właściciele tych zwierząt, bądź kiedy nowy właściciel deklaruje chęć leczenia zwierzęcia we własnym zakresie co potwierdza własnoręcznym podpisem.
• Osobom podejrzanym o spekulacje i handel zwierzętami.
7. Zapewniamy leczenia chorych zwierząt przebywających w schronisku.
8. Przeprowadzanie badań oraz zabiegów ewidencjonowane jest przez lekarza weterynarii, opiekującego się schroniskiem.
9. Przeprowadzamy szczepienia przeciwko wściekliźnie zwierząt przebywających na terenie Schroniska oraz wydajemy zaświadczenia o tym
szczepieniu osobie, która adoptowała zwierzę ze Schroniska.
10. Eutanazja przeprowadzana jest wyłącznie przez lekarza weterynarii, odbywa się to w sposób humanitarny w przypadkach zgodnych z ustawą
o ochronie zwierząt, zwierząt nieuleczalnie chorych oraz ślepych miotów.
11. Schronisko ma obowiązek prowadzić kartotekę zwierząt przebywających w Schronisku, która uwidacznia historie zwierzęcia w Schronisku.
Kartoteka zawiera w szczególności :
• opis zwierzęcia, w tym jego gatunek, wiek, płeć, maść oznakowanie,
• datę przyjęcia do Schroniska oraz dane osoby(gminy) przekazującej zwierzę do Schroniska,
• dane dotyczące kwarantanny,
• dane dotyczące przeprowadzonych badań, szczepień i zabiegów weterynaryjnych,
• datę opuszczenia Schroniska oraz dane osobowe (imię, nazwisko, adres i numer dowodu osobistego) osoby, której przekazano zwierzę,
• datę śmierci zwierzęcia z podaniem przyczyny.

12. Na terenie schroniska mogą przebywać tylko i wyłącznie właściciel, lekarz weterynarii, zajmujący się zwierzętami ze Schroniska, Powiatowy
Lekarz Weterynarii, lub inny inspektor oddelegowany prze Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz pracownicy i wolontariusze schroniska.
13. Ze względu na potencjalne zagrożenie epidemiologiczne na teren Schroniska nie mają wejścia osoby postronne.

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Powered by Kopage
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem
Powered by Kopage